Slimmer werken,
blije klanten

Green Belt praktijkcertificering

Een Lean Six Sigma Green Belt certificering bestaat uit twee delen: praktijkcertificering en theorie certificering. Tijdens de 6-daagse Lean Six Sigma Green Belt training krijg je alle theorie uitgelegd die hoort bij een Lean Six Sigma Green Belt training. Na deze 6 dagen leg je een schriftelijk examen af. Hierna ontvang je je theorie certificaat. Vervolgens (of soms al tijdens de training) voer je je eigen Lean Six Sigma project uit. Op basis van dit project vindt de praktijkcertificering plaats.

De benodigde stappen voor een praktijkcertificering

Met een praktijkcertificering laat je zien dat je de geleerde Lean Six Sigma Green Belt theorie in de praktijk hebt weten te brengen. Een praktijkcertificering bestaat uit twee onderdelen:

  • Beoordeling van opgeleverde documentatie
  • Certificeringsgesprek

Bij het beoordelen van documentatie wordt gekeken of alle standaard documenten in een Lean Six Sigma project op de juiste wijze zijn opgesteld. Maar ook wordt bijvoorbeeld beoordeeld hoe de data is geanalyseerd, een stakeholder analyse is opgesteld etc.

Het certificeringsgesprek is bedoeld om dieper in te gaan op de wijze waarop het project is uitgevoerd en welke resultaten zijn behaald. Bij dit gesprek zijn 3 personen betrokken: de kandidaat, de opdrachtgever en de certificerende (Master) Black Belt.

In 9 van de 10 gevallen is de Black Belt ook betrokken als begeleider bij het project op basis waarvan een kandidaat Lean Six Sigma Green Belt gecertificeerd wordt. De Black Belt ondersteunt de aspirant Green Belt bij vragen. Samen zorgen zij ervoor dat de documentatie al helemaal in orde is voordat het certificeringsgesprek plaats vindt.