Slimmer werken,
blije klanten

Antwoorden proefexamen

1. Wat houdt de Upper Control Limit (UCL) in?

A. De bovengrens van het proces die aangeeft of het proces stabiel is
B. De bovengrens van het proces die aangeeft of het proces aan de klantwens voldoet
C. De grens van wat een klant belangrijk vindt
D. De grens van het proces zelf

2. Een Green Belt wil het gewicht van deelnemers aan een nieuw dieet vergelijken vóór en ná deelname. Welke van de volgende tests kan worden gebruikt om te constateren of er een significante afname van hun gewicht is?

A.One-sided Paired T-test
B. Two-sided Paired T-test
C. One-sided Two sample T-test
D. Two-sided Two sample T-test

3. Waar verwijst de term ‘Sigma’ naar?

A. De hoeveelheid variatie aanwezig in een proces
B. De winst van het bedrijf
C. Het percentage niet-waardetoevoegende activiteiten
D. De mate van procesverbetering op basis van kleine en grote verbeteringen

4. Hoe bereken je de Rolled Throughput Yield?

Vraag GB06

Het juiste antwoord is: B

5. Wat wordt binnen Lean Management beschouwd als een ‘non-value-added’ activiteit?

A. Herontwerpen na wijziging van de klantspecificaties
B. Kwaliteitscontrole van uitgaande goederen
C. ‘Levering binnen 2 uur’ tegen betaling
D. Voorraadbeheersing

6. Minitab geeft een p-waarde van 0,02. Als de gewenste betrouwbaarheid 0,05 is, wat is dan de conclusie?

A. Verwerp de nulhypothese, er is geen significant verschil
B. Verwerp de nulhypothese, er is een significant verschil
C. Verwerp de nulhypothese niet, er is geen significant verschil
D.Verwerp de nulhypothese niet, er is een significant verschil

7. Vul in:

Om het Sigma niveau van een proces te verbeteren dien je de hoeveelheid _____(1)_____ in het proces te _____(2)_____.

A. (1) variatie, (2) verlagen
B. (1) variatie, (2) verhogen
C. (1) productie, (2) verlagen
D. (1) productie, (2) verhogen

8. Wat verstaan we onder Poka Yoke?

A. Een systeem om fouten te achterhalen door verbeterde inspectie
B. Een systeem om onopzettelijke fouten te voorkomen
C. Een systeem om verspillingen toe te wijzen aan één van de acht categorieën
D. Een inschatting van de risico’s van een proces