Slimmer werken,
blije klanten

1. In een fabriek waar ze filters maken, plaatst de klant een order waarbij hij graag 6 filters per minuut wil ontvangen. De fabriek kan echter slechts 4 filters per minuut produceren. Wat is de Takt-tijd van dit proces?

A. 10 seconden
B. 60 seconden
C. 15 seconden
D. 360 seconden

2. Wat is het juiste symbool voor Sigma?

A. μ
B. α
C. σ
D. Ω

3. Wanneer de resultaten van de steekproef gelijk zijn aan de werkelijke waarden van een populatie, dan noemen we de steekproef:

A. Herhaalbaar en reproduceerbaar
B. Precies
C. Accuraat
D. Representatief

4. Als welk type verdeling kun je onderstaande histogram typeren?

Vraag GB04

A. Een bimodale verdeling
B. Een polymodale verdeling
C. Een negatief scheve verdeling
D. Een pareto verdeling

5. Hoe luidt het Pareto-principe?

A. 80% van de problemen wordt veroorzaakt door 30% van de oorzaken
B. 20% van de problemen wordt veroorzaakt door 80% van de oorzaken
C. 80% van de problemen wordt veroorzaakt door 20% van de oorzaken
D. 50% van de problemen wordt veroorzaakt door 50% van de oorzaken

6. Waar wordt een t-test voor gebruikt?

A. Om te testen of een gemiddelde afwijkt van een doelgemiddelde
B. Om te testen of de spreiding afwijkt van het doelgemiddelde
C. Om de standaard afwijkingen tussen populaties te vergelijken
D. Om drie of meer populaties te vergelijken

7. Bij een normale verdeling, hoeveel procent van de totale populatie valt tussen twee standaarddeviaties van elke kant van het gemiddelde?

A. 95%
B. 68%
C. 47%
D. 34%

8. Lean kan helpen om processen te verbeteren door het verwijderen van verstorende factoren in de werkomgeving. Wat is hiervoor de gangbare Lean-tool?

A. Kanban
B. Ishikawa
C. 5S
D. Value Stream Mapping

Bekijk de antwoorden (klik hier)

Word Lean Six Sigma Green Belt

Ook interessant:

Vind je dit artikel interessant? Deel het in je netwerk.