Slimmer werken,
blije klanten

Klantwaarde creëren met de Lean filosofie

In een economie zoals deze, waarin er een steeds stevigere concurrentie plaatsvindt, is het van belang om te kijken naar de veranderende en kritische klantwensen. Om aan deze te voldoen, moet je continu blijven ontwikkelen als organisatie. In deze blog gaan we dieper in op de klantwaarde en hoe Lean bijdraagt aan het creëren van deze klantwaarde. Zo kun jij als organisatie je bestaansrecht houden.

Klantwaarde

Maar wat is klantwaarde dan?

Klantwaarde kan op veel verschillende manieren gedefinieerd en bepaald worden. Binnen de Lean filosofie wordt klantwaarde gezien als het vervullen van een diepere behoefte bij de klant, die op basis van de wijze waarop een product of dienstverlening wordt ontwikkeld een afweging maakt om deze bij jouw organisatie af te nemen.
Veel mensen denken dat klantwaarde en klantvraag hetzelfde zijn. Dit is echter niet het geval. Klantvraag kan gezien worden als een directe uiting die een klant heeft om onderliggende behoeften te doen vervullen. Omdat men zich vaak niet bewust is van deze behoefte, is het belangrijk om het proces van bewustwording in gang te zetten. Juist hierin liggen er kansen voor organisaties en ontstaat er klantwaarde. Wanneer een bedrijf succesvol is in het creëren van klantwaarde, ontstaat er een diepgaand begrip van de behoefte van de klant.

klantwaarde

Waarom is het creëren van klantwaarde belangrijk?

Klantwaarde creëren draagt bij aan de groei van organisaties. Onderscheidend vermogen is een belangrijke eigenschap in een concurrerende economie. Daarnaast worden er steeds hogere eisen gesteld aan producten en dienstverlening door de groei van de complexiteit van de klanten. Hierdoor zet de transitie naar een vraag-gestuurde economie onverminderd door. Hierdoor vindt er een shift plaats waar er niet meer gevraagd wordt wat het aanbod is en wat we de doelgroep willen brengen, maar juist wat onze doelgroep wil en hoe we daar op kunnen inspelen.
Dit gebeurd niet alleen bij commerciële organisaties. Ook non-commerciële organisaties zoals ziekenhuizen en scholen nemen steeds meer waar waarom klantwaarde zo belangrijk is. Kerntaken komen in de zorg en het onderwijs onder druk te staan door de toenemende administratielast en bij de overheid heeft het gebrek aan besef van klantwaarde gevolgen voor het langetermijnperspectief en strategische beslissingen. Hierdoor moet er een significant andere benadering komen, waarbij de klantbehoefte het uitgangspunt wordt bij een herstructurering van bestaande bedrijfsprocessen. Hierbij kan Lean een belangrijke rol innemen, waarbij het een significante bijdrage levert aan deze herstructurering.

Het verbeteren van de klantwaarde

Het is van belang om te focussen op het leveren van klantwaarde door flexibel veranderbare processen te creëren. Op deze manier kunnen organisaties inspelen op de veranderende klantbehoeften. Lean kan handvaten bieden om op een gestructureerde manier de processen te verbeteren op klantgerichte wijze. Zo is het volgens de Lean filosofie belangrijk om zoveel mogelijk activiteiten die geen directe klantwaarde toevoegen te minimaliseren of te elimineren als dit mogelijk is. Op die manier kan er meer tijd gestoken worden aan het optimaliseren van klantwaarde.
Naast de focus op de externe klant, is het ook goed om te kijken naar collega’s of medewerkers van andere afdelingen. Wanneer je deze mensen ook als klanten beschouwt, investeer en verbeter je de samenwerking binnen de gehele organisatie, wat uiteindelijk zal leiden voor verbeteringen voor de externe klanten. Je kunt gerichter doelen nastreven en daarmee waarde creëren.

Klantwaarde

Ook interessant: