Slimmer werken,
blije klanten

Six Sigma, wat is dat? (+Voorbeeld)

Six Sigma, wat betekent het eigenlijk? Het is een begrip dat vaak onduidelijk is voor veel mensen. Ook wordt het vaak in verwarring gebracht met Lean, terwijl het twee compleet andere begrippen zijn. In deze blog zullen we je uitleggen wat het betekent, waar het vandaan komt en wat het precies inhoudt.

Six Sigma

Twee oogpunten van Six Sigma

Six Sigma wordt omschreven als ‘een methode die organisaties tools biedt om de prestaties van hun proces te verbeteren en de proces variatie te verlagen, met als doel het minimaliseren van het aantal defecten en het verhogen van de winst, medewerkers tevredenheid en de kwaliteit van producten of diensten’. De kwaliteit hiervan wordt vaak gebruikt voor deze twee aangelegenheden:

  1. Een proces binnen +/- 6s van de specificatie limieten van het gemiddelde in een Gauss Kromme / normaalverdeling

Six Sigma

  1. De proces prestatie zit binnen de limieten van +/- 3s van het gemiddelde van een Control Chart. Dit wil zeggen dat het proces beheerst is.

Six Sigma

Het ontstaan en verloop 

Six Sigma stam uit de jaren ’80. Het bedrijf Motorola, door wie de methode tot leven is geroepen, had grote kwaliteitsproblemen binnen de organisatie. Om deze problemen op te lossen waren er doelen, routes en een goede organisatie nodig.
De kwaliteitsproblemen waren echter niet te generaliseren naar concurrenten. Volgens Motorola waren deze veel beter in het leveren van kwaliteit. Het was dus van groot belang dat Motorola hun kwaliteit ging verbeteren om te kunnen blijven concurreren. Het doel werd dan ook dat elk product binnen Motorola 10x beter moest worden.

Bill Smith bedacht om het kwaliteitsniveau binnen Motorola ‘Six Sigma’ te noemen. Daarnaast ontdekte hij een verband tussen het aantal herbewerkingen bij het maken van producten en de kans op problemen wanneer het product gebruikt werd.  Hij stelde dat veel variatie in een proces ervoor zou zorgen dat het maken van onopgemerkte fouten werd vergroot.
Middels Six Sigma probeerde hij deze fouten te reduceren. Het wilde (en wil nog steeds) zeggen dat er maar 3,4 foute producten per miljoen mogelijkheden worden gemaakt.
Op dit moment is de methode in de basis hetzelfde als vroeger. Er zijn echter wel steeds meer tools en methodes bijgekomen die ervoor zorgen dat het een complete strategie is.

(Six) Sigma

Sigma (σ) alleen is het symbool voor de standaarddeviatie. Hiermee bedoelen we de gemiddelde spreiding van een kenmerk rondom een streefwaarde.

Lean

Wanneer Six (6) wordt toegevoegd, wordt er aangegeven dat een proces zodanig geoptimaliseerd is dat er bij een afwijking van zes keer de gemiddelde spreiding / standaarddeviatie, de kritische kwaliteitsaspecten nog steeds voldoen volgens de klant. Hier kunnen we terugschakelen naar het begin van de filosofie, waarbij de kans op een defect minder dan 3,4 op de miljoen is. Oftewel, de kans op een goed procesverloop is minstens 99,9997%.

Six Sigma

Meer weten?

Zoals we hebben kunnen zien in deze blog, kunnen er twee betekenissen aan Six Sigma worden gehangen. Zo kunnen we kijken vanuit de proceskant en de management filosofie. Wil jij meer weten over deze methode en je verder ontwikkelen op zowel het theoretisch als praktisch vlak? Kijk dan eens bij ons cursusaanbod!

OCAP

Ook interessant: